Lidmaatschap van de Pijnackerse Watervrienden

Aanmelding

Als u uw kind wilt opgeven voor zwemlessen of een proefles wilt aanvragen bij de PWV dan kunt u dit doen door onderstaand digitaal formulier in te vullen:

inschrijfformulier

Na het voldoen van het inschrijfgeld zal uw kind op de wachtlijst geplaatst worden. Zodra uw kind vijf jaar is zal hij/zij, wanneer er plaats is, opgeroepen worden. Als er een proefles is aangevraagd hoeft het inschrijfgeld (nog) niet betaald te worden.

Tarieven

Binnenkort vindt u een overzicht van de Tarieven PWV 2021 en 2022.

Dit zijn de bijbehorende Procedures over Facturatie en Opzegging.

Mocht u een vraag hebben over een rekening, dan kunt u contact opnemen met de Penningmeester.

Automatische incasso

Hier vind u het Machtiging automatische incasso. Wij vragen u dit formulier uit te printen en te ondertekenen. U kunt het tijdens lesuren bij ons af te geven, deponeren in de brievenbus van het clubhuis, per post opsturen naar: PWV, Noordweg 77a, 2641 ZA Pijnacker of inscannen en mailen naar de  Leden Administratie.

Opzegging

Het opzeggen van het lidmaatschap dient ten alle tijden schriftelijk (per brief of e-mail) te gebeuren bij de penningmeester en/of ledenadministratie. Stuur uw mail naar de Penningmeester en/of de  Leden Administratie. Een brief kunt u sturen naar PWV, Noordweg 77a, 2641 ZA Pijnacker of in de brievenbus van het clubhuis (Noordweg 77a) deponeren.

Menu