Over de PWV

De Sport- en jeugdvereniging Pijnackerse Watervrienden is opgericht op 19 september 1969. Lees hier meer over de geschiedenis van de PWV.

Wij bieden onze leden op de eerste plaats elementair zwemonderricht door gediplomeerde lesgevers, dat wil zeggen dat wij opleiden voor alle, door de Nationale Raad Zwemveiligheid (NRZ) erkende diploma’s. Wij staan bij bovengenoemde Raad ingeschreven als officieel erkend Opleidings- en Exameninstituut, maar wij zijn een autonome vereniging, dit wil zeggen zelfstandig en onafhankelijk.

Wij zijn aangesloten bij de Nederlandse Culturele Sportbond (NCS). Dit is een erkende nationale sportkoepel, die zich inzet voor menswaardige, veelzijdige en gezonde sportbeoefening met gelijke kansen voor iedereen. Wij zijn een zwemvereniging voor jong en oud en we leggen niet de nadruk op topsport maar proberen zoveel mogelijk zwemliefhebbers bij de zwemsport te betrekken.

Onze organisatie

Sinds de oprichting van de vereniging draait deze op vrijwilligers. Van de voorzitter tot de badhulpen, van de ledenadministratie tot de clubhuisbeheerder. We stellen de vrijwilligers graag aan u voor: Organisatie schema PWV

Het bestuur

Het bestuur houdt zich bezig met de algemene gang van zaken om de vereniging draaiende te houden. Dit betekent het uitzetten en beheren van het algemene en financiële beleid, het aansturen van de verschillende commissies, contacten onderhouden met de gemeente, het zwembad, omliggende verenigingen en het bezoeken van bijvoorbeeld bondsvergaderingen.

De Technische Commissie 

De Technische Commissie geeft leiding aan de lesgevende kaderleden tijdens de zwemlessen, regelt de indeling van de zwemuren, organiseert het diplomazwemmen inclusief selectie en beoordeling, organiseert en houdt toezicht tijdens de zwemuren en verzorgt de opleiding en bijscholing van lesgevend kader.

Lesgevers

De Pijnackerse Watervrienden is bevoegd om badhulpen en (assistent) lesgevers zwem ABC zelf op te leiden. Wij streven er naar om per groepje van zeven kinderen 2 à 3 begeleiders te hebben. De minimumleeftijd om als badhulp te starten is 12 jaar. Overigens houden onze kaderleden zich aan de Gedragscode Zwembadbranche. Wat dit inhoudt leest u hier.

De Wedstrijd Commissie

De Wedstrijd Commissie is verantwoordelijk voor het organiseren en begeleiden van de trainingen, de organisatie rondom wedstrijden, zoals het uitnodigen en begeleiden van de wedstrijdzwemmers voor, tijdens en na de wedstrijden. Bijv. het verzorgen van de aanmeldingen, het vervoer van en naar de wedstrijd.

De Activiteiten Commissie 

De Activiteiten Commissie verzorgt o.a. de kaderavonden, het sinterklaasfeest, het spetterfestijn en andere speelse activiteiten zoals knutselmiddagen en filmavonden.

Vertrouwenspersoon en Klachtencommissie

Anke Meijer zijn sinds de ALV 2015 aangesteld als vertrouwenspersoon voor de PWV. Zij verzorgt de eerstelijns opvang voor (kader)leden, zwemmers en/of ouders/verzorgers van zwemmers van de PWV die graag met een vertrouwenspersoon spreken. U kunt bij haar terecht met vragen of problemen bijv. over ongewenste omgangsvormen.

De PWV heeft tevens een klachtencommissie. Probeert u in eerste instantie de uurleiding in het zwembad aan te spreken. Komt u er niet uit dan kunt u uw klacht indienen bij de klachtencommissie.

Menu