Algemene Leden Vergadering (ALV)

De jaarlijkse Algemene Ledenvergadering is op: maandag 21 maart 2022.

Bij deze vergadering horen de volgende vergaderstukken:

CPT Uitnodiging + toelichting agenda ALV 2022

def Cpt jaarverslag PWV 2021

def CPT notulen ALV 2021

Menu