Algemene Leden Vergadering (ALV)

De jaarlijkse Algemene Ledenvergadering is op: maandag 20 maart 2023.

Bij deze vergadering horen de volgende vergaderstukken:

Uitnodiging + toelichting agenda ALV 2023

Concept Jaarverslag PWV 2022 def

concept Notulen ALV 2022

Kascommissie – ALV decharge 2022

Menu