Algemene Leden Vergadering (ALV)

De jaarlijkse Algemene Ledenvergadering is op: maandag 22 maart 2021.

Bij deze vergadering horen de volgende vergaderstukken:

Uitnodiging en CPT Agenda ALV 2021

CPT verslag ALV 2020

DEF CPT jaarverslag PWV 2020

DEF Bestuursvoorstel 2021-1

DEF Bestuursvoorstel 2021-2

DEF Bestuursvoorstel 2021-3

Menu